Zink kan nyckeln till största orsaken till blindhet

May 22 by admin

Zink spelar en avgörande roll i utvecklingen av retinitis pigmentosa, en ärftlig sjukdom som orsakar blindhet i mer än en miljon människor världen över.

Zink är ett spårmetall naturligt absorberas av kroppen. Mängden zink i kroppen kan avgöra om rodopsin, ett nyckelljusreceptorprotein i ögat, fungerar normalt eller onormalt, säger en Dartmouth Medical School studie.

Detta är den första bekräftelse på att zink spelar en viktig roll i rodopsin aktivitet.

"Vi har funnit om det inte finns tillräckligt med zink i kroppen eller om det finns en mutation i zinkbindningsstället, protein rodopsin kommer misfold och bryta ner, utlöser celldöd, degeneration av näthinnan och så småningom blindhet," forskare Dr John hwa, biträdande professor i farmakologi och toxikologi, sade i ett förberett uttalande.

"Vad är speciellt spännande om denna nya riktning i vår forskning är att denna egenskap hos rodopsin är mycket lik andra proteiner inblandade i många neurodegenerativa och mänskliga sjukdomar. Det faktum att en spårmetall kan ha en så avgörande inverkan på rodopsin förmåga att fungera korrekt kan peka på betydande framsteg för forskningen inom andra förödande sjukdomar också, "säger Hwa.

Studien publicerades i augusti 20 numret av Journal of Biological Chemistry.

Related Articles