Vad är Myalgi?

June 3 by admin

Myalgi är en allmän term för ett symptom som orsakas av en mängd olika sjukdomar och medicinska tillstånd. Denna smärta symptom kan vara akut med en plötslig och kortvarig, eller ett kroniskt tillstånd med intermittent eller konstant smärta problem.

Identifiering

Myalgi är smärta i en muskel eller grupp av muskler. Denna smärta kan åtföljas av ömhet vid beröring och stelhet i muskler, senor eller ligament som omger det drabbade området. Myalgi kan ske med eller utan myosit, eller muskelinflammation. Gemensamma villkor som är förknippade med muskelsmärta är fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom.

orsaker

Myalgi kan utlösas av brett spektrum av problem. De vanligaste orsakerna är överanvändning eller överansträngning och skada, såsom stukningar, stammar, blåmärken och skärsår. Skada och överansträngning kan orsaka microtears i muskeln och skapa smärta. Psykisk stress, dålig sömn och långvarig exponering för fukt eller kyla kan också producera muskelsmärta.
Detta smärttillstånd kan också föras på av infektioner som övre luftvägsinfektioner eller viral lunginflammation. Autoimmuna sjukdomar såsom lupus eller multipel skleros, systemiska sjukdomar, såsom reumatoid artrit, och metaboliska problem såsom hypertyreoidism kan också orsaka myalgi. Andra saker som kan utlösa muskelsmärta inkluderar missbruk eller tillbakadragande, ta emot vaccinationer eller tar vissa typer av läkemedel, vitamin eller elektrolyt brister, och insektsbett.

Smärta

Myalgi, liksom någon form av smärta, är subjektiva och svåra att kvantifiera. Eftersom detta villkor är ett symptom och inte en diagnos, kan någon smärta upplevs i muskeln kallas myalgi. Det är dock viktigt att identifiera det underliggande problemet eller tillståndet att utesluta en allvarligare hot mot hälsan.

Behandling

Behandlingen kommer att bero på den bakomliggande orsaken. För överansträngning och skador, till exempel inledande vila, är is ansökan om inflammation och en långsam återgång till fysisk aktivitet rekommenderas. Myalgi orsakad av en infektion kräver användning av lämpliga läkemedel för att befria kroppen av infektionen innan smärtan avtar.
Förhållanden som orsakar kroniska myalgi, såsom fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom, kräver en helhetssyn på smärtbehandling. Användningen av over-the-counter smärtstillande medel eller NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel) och användningen av värme kan lindra smärta när symptomen förvärras. Deltagande i en regelbunden stretching och motion rutin kan bidra till att minska nuvarande smärta och även förhindra framtida smärta frågor. Alternativa metoder för att minska myalgi symtom saker som sjukgymnastik, massage, aromaterapi och akupunktur.

Leva med Myalgi

Även myalgi sig är inte ett livshotande tillstånd, är det viktigt att förstå och kontrollera dess orsaker, så rådgöra med din primärvårdsläkare. Att ta itu med orsakerna till tillståndet kan minska eller till och med eliminera smärta. Vidta åtgärder för att leva ett aktivt, hälsosam livsstil och minska kronisk stress frågor är nödvändiga för att hantera myalgi.

Related Articles