Vad är acceptabla PSA-nivåer?

November 8 by admin

PSA står för Protein Specific Antigen. En PSA-test används för att mäta mängden av PSA i blodet. En hög PSA-test är en bra indikator på prostatacancer. FDA har godkänt användningen av ett PSA-test för att avgöra om du kan ha prostatacancer.

Betydelse

En PSA-test poäng 4 nanogram per mililiter anses vara en hög normal värdering. Genom att göra poäng en fyra på PSA-testet, anses du fortfarande vara i riskzonen för att utveckla prostatacancer

missuppfattningar

Dr. Jay Motola påstår, "ungefär 15% av prostatacancer kan förekomma hos män med en normal PSA."

Funktioner

Dina PSA-nivåer kan gå upp eller ner beroende på hälsovariabler som prostatit eller inflammation i prostata region. Detta kan leda till felaktiga bedömningar av din PSA-nivåer.

expert Insight

National Cancer Institute står på deras hemsida, "det finns ingen specifik normal eller onormal PSA-nivån." PSA testresultat kan variera från ett laboratorium till ett annat.

Tidsram

PSA-nivåer tenderar att stiga när man blir äldre. En PSA resultat av 4 nanogram eller mer kommer sannolikt leda till din läkare att rekommendera en prostata biopsi. En prostata biopsi är det test som användes för att avgöra om du kan ha prostatacancer.

Related Articles