Synproblem Bundet till Extreme Prematuritet i studie

December 12 by admin

Synproblem Bundet till Extreme Prematuritet i studie


Synnedsättning hos små barn som fötts mycket för tidigt förknippas med hjärnskador och en ögonsjukdom som kallas retinopati hos prematura (ROP), indikerar en ny studie.

Det ingår 178 förskolebarn födda extremt för tidigt (mindre än 28 veckors graviditet) mellan 2004 och 2006 och en kontrollgrupp av 56 fullgångna barn.

De danska forskarna fann att de globala utvecklings underskott - utvecklingsstörning som är ett tecken på cerebral (hjärnan) skador - och avvikelser i ett område av näthinnan som ansvarar för skarp syn (fovea) var vanligare bland extremt för tidigt födda barn än i kontrollgrupp, och ökade med retinopati svårighetsgrad.

Studieförfattarna fann också att globala utvecklingsfrågor underskott, måttlig till svår foveala abnormitet och retinopati behandling var självständigt i samband med synnedsättning.

Studien publicerades på nätet 11 juni i Archives of Ophthalmology.

"Sammanfattningsvis vi här visa att, i Danmark, cerebral skada och ROP följdsjukdomar är oberoende riskfaktorer för [syn] förlust bland förskolebarn födda extremt för tidigt och att förekomsten av cerebral skada är den främsta riskfaktorn för de två," leda forskaren Dr Carina Slidsborg, från Köpenhamns universitetssjukhus, sade i en tidskrift pressmeddelande.

Related Articles