Saliv Proteiner kan hjälpa Spot munhålecancer

January 4 by admin

Saliv Proteiner kan hjälpa Spot munhålecancer


Ett enkelt test av salivproteiner får en dag hjälp läkarna upptäcker oral cancer, enligt en ny studie i den Oct. 1 nummer för klinisk cancerforskning.

För deras studie, en del av den amerikanska National Institute of Dental och Kraniofaciala Researchs Human Saliv Proteome Project, forskare insamlade salivprov från 64 personer med oral skivepitelcancer (en form av cancer i munhålan) och 64 friska människor.

Om man tittar på fem protein biomarkörer i salivprov, forskarna fastställt att de biomarkörer bekräftade förekomsten av munhålecancer 93 procent av tiden.

"Detta test är för närvarande inte tillgänglig, men vi håller på att utveckla point-of-care mikrofluidikanordningar att upptäcka dessa markörer som vi kan använda i kliniska prövningar," Shen Hu, biträdande professor i oral biologi och proteomik vid University of California, Los Angeles , Institutionen för odontologi, sade i en American Association for Cancer Research pressmeddelande.

Denna forskning kan leda till ett enkelt och icke-invasiv verktyg kliniker kan använda för att diagnostisera cancer i munhålan.

"Jag tror att ett test som mäter dessa biomarkörer kommer till en punkt i regelbunden användning i framtiden", säger Hu. "Vi har visat en ny strategi för cancer biomarkörer använder saliv proteomik."

Related Articles