Rollen av elektroniska journaler (EMRs) i patientvården

May 5 by admin

Elektroniska journaler (EMRs) sammanställa patientinformation i datafiler. Förr i tiden, journaler var i pappersformat. Som sjukvårdsorganisationer förstå de olika roller EMRs är många nu flytta till denna moderna format.

Information tillgänglighet

EMRs ger omedelbar tillgång till patientinformation genom att klicka på en knapp.

Effektivitet

Skriva patientinformation till ett elektroniskt format är betydligt snabbare än att skriva patientinformation i en papperspost. EMRs öka effektiviteten och möjliggöra vårdgivare att spendera mer tid på direkt patientvård än dokumentera.

fel

Svårt att läsa handskrivna dokument kan orsaka ökad fel i patientvården. EMRs minska förekomsten av fel på grund av maskinskrivna dokument lämnar lite att dechiffrera.

Information Integration

Med EMRs, information från olika avdelningar, och även olika vårdgivare, är lätt att integrera. Vårdgivare kan snabbt gå igenom patientens laboratorieresultat, röntgenrapporter och läkemedelsinteraktioner med ett par klick.

Decision Support

EMRs ger möjlighet för beslutsstöd för att bistå vid behandling av en patient. Till exempel, "om, sedan" databaser (om patienten har X, försök Y) kan tillhandahållas, förutom online medicinska ordböcker och farmaceutiska databaser för att snabbt forska den bästa medicinen.

Related Articles