Rökare Fyll Rum med gifter, studie finner

March 19 by admin

Rökfyllda rum kan innehålla halter av endotoxiner tiotals eller hundratals gånger större än rökfria rum, säger en studie av forskare vid Lunds universitet.

Endotoxiner är giftiga luftburna ämnen som produceras av bakterier. I normala låga koncentrationer, endotoxiner är inte ett hot mot hälsan. Men höga koncentrationer av endotoxiner kan orsaka allvarliga inflammatoriska reaktioner i luftvägarna.

Denna studie visade att halterna av endotoxiner var 120 gånger högre i ett oventilerat rum fullt av cigarettrök än i ett rökfritt rum. Det konstateras också att tobaks endotoxin verkade vara den mest aggressiva formen av endotoxin.

"Detta kan vara en orsak till att rökare drabbas så ofta av sjukdomar i andningsorganen. Det faktum att passiv rökning medför exponering för extremt höga halter av endotoxiner är ett helt nytt genombrott," forskningsledare Lennart Larsson sade i ett förberett uttalande.

De svenska forskarnas Nästa steg är att undersöka huruvida tobaksrök endotoxiner spärren på luftburet damm, orsakar deras effekter att dröja länge efter en rökare lämnar rummet.

Studien publiceras i den aktuella nätupplagan av tidskriften Indoor Air.

Related Articles