Paniksyndrom kan ha en biologisk Basis

July 20 by admin

En viktig receptor som hjälper till att reglera emotionella hälsa är bristfällig i tre områden i hjärnan på människor med panikångest.

Att det som forskare vid National Institute of Mental Health rapport i januari 21 numret av Journal of Neuroscience.

I studien ingick 16 personer med panikångest och 15 friska människor som används som kontrollpersoner. Hjärnröntgen visade folket med panikångest har nästan en tredjedel mindre av serotoninreceptorn 5-HT1A i tre strukturer - främre cingulum, bakre cingulum och raphe - som grenslar mitten av hjärnan.

Denna forskning är det första görs på levande människor för att visa att denna receptor, vilket är avgörande för verkan av allmänt föreskrivna ångestdämpande läkemedel, kan vara onormalt hos personer med panikångest. Fyndet, tillsammans med bevis från senaste djurförsök tyder genetik kan öka risken för panikångest.

Varje år cirka 2,4 miljoner vuxna amerikaner lider panikattacker, bland annat känslor av intensiv rädsla och fysiska symptom som kan förväxlas med en hjärtattack. Paniksyndrom körs i familjer, och forskarna har länge misstänkt att det finns en genetisk komponent till den.

Related Articles