Nexavar Godkänd för levercancer

November 3 by admin

Bayer cancerläkemedel Nexavar (sorafenib) har godkänts av den amerikanska Food and Drug Administration för att behandla den vanligaste formen av levercancer som inte kan opereras bort, medicinskt kallas inoperabel hepatocellulär cancer (HCC), drogmakeren sade måndagen.

Under 2005 Nexavar godkändes för behandling av avancerad njurcancer. Det är bland en nyare klass av läkemedel som kallas kinashämmare, som riktar enzymer som sporrar tumörcelltillväxt.

HCC svarar för cirka 90 procent av maligna levertumörer, Bayer sade i ett uttalande. Levercancer är världens sjätte vanligaste cancerformen, med cirka 600.000 fall diagnostiseras världen varje år, bland annat 19.000 årligen i USA.

I kliniska tester, Nexavar förbättrade överlevnad med 44 procent bland personer med HCC. Median total överlevnad var 10,7 månader hos dem som behandlades med läkemedlet, jämfört 7,9 månader hos dem som tog placebo, sade Bayer.

Related Articles