Nerontin för fibromyalgi behandling

October 13 by admin

Neurontin (gabapentin) är ett receptbelagt läkemedel som används för behandling av krampsjukdomar och neuropatisk smärta. Det är allmänt föreskrivs för behandling av fibromyalgi.

dosering

Gabapentin finns i 100, 300 och 400 mg kapslar, 600 och 800 mg tabletter och som en oral lösning. Maximal rekommenderad daglig dos är 1800 mg, tas som 600 mg tre gånger under dagen.

interaktioner

Antacida minskar effekten av gabapentin genom att sänka nivåerna som absorberas i blodet. Rådgör med din farmaceut eller läkare om eventuella andra potentiella läkemedelsinteraktioner.

Bieffekter

Vanliga biverkningar är trötthet, dåsighet, yrsel, synförändringar, viktökning, muntorrhet, uttorkning, heshet, förvirring och depression.

varningar

Gabapentin ska inte tas under graviditet, eftersom det kan orsaka allvarliga skador på fostret. Gabapentin kan öka risken för självmordstankar, självmordsförsök och självmord, så ytterligare övervakning av symtom är nödvändig vid förskrivning av gabapentin till en individ med en historia av psykisk sjukdom.

Fungera

Gabapentin minskar smärta och förbättrar sömnen för personer som lider av fibromyalgi. Den exakta orsaken till varför detta läkemedel är effektivt är inte känd.

Related Articles