Metastaserande prostatacancer Symtom

November 8 by admin

Metastaserande prostatacancer är en term som används när malignitet har spridit sig utanför prostata till andra delar av kroppen. När cancern har rest via det lymfatiska systemet och blodomloppet, kan tumörer visas någonstans i kroppen. Cancern i detta skede kommer också ofta in i ben. Symtom på metastaserande prostatacancer beror på var det har spridit sig till.

Urin

Urin symptom är den vanligaste som prostatacancer sprider sig. Dessa inkluderar täta urinträngningar, svårigheter att urinera och blod i urinen.

ben

Metastaserande prostatacancer inträder ofta benen och presenterar en ny uppsättning symtom. Frakturer kan uppstå och skelettsmärta kan vara allvarliga.

Vikt

Aptitlöshet är ett symptom på metastaserande prostatacancer. Det kan också orsaka en betydande viktminskning.

andra organ

Symptom av metastatisk prostatacancer kan bli mer brett område, om sjukdomen sprider sig till andra organ. Det är möjligt för malignitet att komma in i hjärnan, njurarna och ryggmärg.

överväganden

Det är möjligt för prostatacancer att metastasera med liten eller inga symptom. När det är på detta stadium, kan den inte botas, så tidig upptäckt prostatacancer är viktig.

Related Articles