Mer kan göras för att hjälpa Aggressiva Kids

August 10 by admin

En ny studie visar att barnläkare ofta misslyckas med att hänvisa barn med aggressionsproblem till lämpliga organisationer - ett drag som skulle kunna bidra till att minska framtida våld.

"Vi vet att aggression hos barn är en prediktor för våld senare i livet," forskare Dr Shari Barkin, barnläkare vid Brenner Barnsjukhus, en del av Wake Forest University Baptist Medical Center i Winston-Salem, NC, sade i ett förberett uttalande . "Vi måste utbilda barnläkare för att identifiera aggressivitet tidigt och använda resurserna i sina lokala samhällen, såsom föräldraskap klasser och pojkar och flickor klubbar", sade hon.

Studien av 1.100 föräldrar med barn i åldern 2-11 fann att 12 procent av föräldrarna var oroliga att deras barn var mer aggressiva än andra barn i deras kamratgruppen. Men bara 3,7 procent av föräldrarna sade deras barnläkare hade lämnat en remiss till en lämplig gemenskapsbyrå.

Av de 3,7 procent av föräldrarna som fick en remiss för sitt barn, hade 38 procent begärt remiss direkt. I andra fall, barnläkare gjorde remisser efter de märkte tecken på en möjlig psykisk hälsofråga, onormal samspel mellan förälder och barn, eller höga nivåer av föräldrastress.

Studien skulle ha presenterats lördag vid årsmötet Pediatric Academic Societies, i San Francisco.

"Vi måste arbeta för att avveckla dessa hinder och få barnen de tjänster de behöver tidigt", säger Barkin, som noterade att takten i barndomen aggression ökar.

Related Articles