Medicinering för ouppmärksam ADHD

December 6 by admin

Den mest effektiva formen av behandling för Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) är en kombination av läkemedel och psykologisk behandling. Det är viktigt att lära sig så mycket som möjligt efter en ADHD diagnos för att minska rädslan för detta helt hanterbar sjukdom och förstå de mediciner som används för att behandla den.

Ritalin (metylfenidat)

Ritalin är den vanligaste läkemedel som används för att kontrollera ADHD. Det kan vara mycket effektivt men det ofta har en fruktansvärd aftereffect när den avtar.

Dexedrine (dextroamfetamin)

Långsam frisättning (SR) version av Dexedrine är mer tillförlitlig än Ritalin SR, även om den har samma efterverkningarna när den avtar.

Adderall (Amfetamin Salt Kombination)

Adderall piller är lätta att mäta eftersom de görs i kvartal. Effekterna varar längre än andra ADHD stimulantia, och den uppvisar färre biverkningar när den avtar.

Conerta (metylfenidat Sustained Release)

ADHD drabbade har ofta svårt att komma ihåg att ta sina piller, men med en fördröjd frisättning medicin som Conerta, kan detta problem undvikas. Det övergångar smidigt oberäkneligt ADHD hjärnan till ett mer stabilt sinnestillstånd.

Cylert (Pemolin)

Om inget annat fungerar, kan en stimulerande kallas Cylert hjälpa eftersom det tenderar att hålla längre än andra läkemedel som används för behandling av ADHD. En liten andel av användarna utveckla kemisk hepatit, så vanlig lever testning rekommenderas.

Related Articles