Medicinering för neuropati & beslag

March 19 by admin

Perifer neuropati är ett tillstånd som orsakar smärta och domningar på grund av skador på nerver som reser i hela kroppen och bär meddelanden till dina extremiteter. Att behandla neuropati, läkare ibland ordinera läkemedel som ursprungligen utvecklats för att behandla kramper.

typer

Beslag läkemedel som används för behandling av neuropati inkluderar gabapentin, topiramat, pregabalin, karbamazepin och fenytoin.

Fungera

Även om det inte finns något botemedel för neuropati och inget sätt att vända de skador som leder till tillståndet, beslag mediciner minska symtomen på sjukdomen.

Tidsram

Beroende på orsaken till din neuropati, kan du bara behöver ta beslag mediciner under en begränsad tid tills symptomen avtar; emellertid är det även möjligt att kräva långvarig användning av läkemedlen för att kontrollera smärta.

risker

De vanligaste biverkningarna av beslag läkemedel som används för behandling av neuropati är yrsel och dåsighet, enligt Mayo Clinic. Drogerna utgör också ett antal risker, bland annat bildandet av cancertumörer, självmordstankar eller åtgärder; glaukom; hypertermi; kraftig svullnad i läppar tunga, svalg eller extremiteter; minskade nivåer blodplättar; livshotande hudreaktioner såsom Stevens-Johnson syndrom; och leverskador, varnar RxList.

överväganden

Karbamazepin och fenytoin har potential att skada ett foster, och effekterna av de andra beslag droger vid gravida kvinnor är okänd, rapporterar RxList.

Related Articles