Kan en DNA-test göras på ett ofött barn?

November 5 by admin

Testa DNA på ett ofött barn är möjligt med hjälp av antingen ett fostervattensprov eller moderkaksprov (CVS) test. Dessa tester används typiskt för att bestämma fosterskador, abnormiteter, ärftliga sjukdomar eller faderskap och kan utföras från 10 till 24 veckor efter befruktningen.

Anledningar till Test

Dessa tester är inte rutinmässigt, men beroende på olika faktorer, såsom ärftlighet och moderns ålder, läkare råder dem när det finns ökad risk att barnet kan ha defekter eller sjukdomar som Downs syndrom eller sicklecellsanemi.

Test för faderskap

Testning helt enkelt att bevisa faderskapet inte rekommenderas för DNA-testning på ett ofött barn eftersom testerna gör bär vissa risker och DNA-test på en nyfödd bär nästan ingen risk.

CVS-test

Detta test används från 10 till 13 veckor efter befruktningen. Det utförs genom att sätta in ett rör genom slidan eller buken för att hämta ett prov av barnets placenta.

amniocentes Test

Detta test utförs vid 14 till 24 veckor och använder en nål sätts in i buken och direkt in i livmodern för att ta ett prov av fostervatten.

Säkerhet och risker

Fostervattensprov och CVS tester har ganska låga riskfaktorer; dock inte de risker innebär missfall och infektion. Enligt March of Dimes, risken för missfall är ungefär 0,5 procent för fostervattenprov och en procent för CVS. Efter 24 veckor från befruktningen, ökar riskerna dramatiskt.

Related Articles