Hur länge kommer du att leva?

November 3 by admin

- Hur länge förväntar du dig att leva? Om du är en kvinna, kommer du förmodligen exakt uppskatta din livslängd i linje med nationella genomsnitt. Men om du är en man, är du sannolikt att ge dig själv några extra år.

Det är vad avdelningen för sociologi vid Ohio State University fann när lantmäteri 2037 personer och jämföra sina beräkningar med livslängdstabeller.

Som rapporterats i tidskriften Social Science i medicin, kvinnor var generellt korrekta men män tenderade att vara optimister, och förväntade tre år mer än statistik som avses.

Afro-amerikaner förväntas leva sex år längre än tabellerna förutspådde.

Related Articles