Herbal Vaporizer Risker

August 12 by admin

Herbal Vaporizer Risker


Växtbaserade förångare är utformade för att hjälpa människor att sluta röka. Deras tillverkare hävdar ofta eller antyda att växtbaserade förångare är ett säkrare alternativ till rökning. Emellertid är denna form av rökning inte utan risk heller.

Fungera

Herbal förångare värma örter till förbränningspunkten, vid vilken tidpunkt de kan inhaleras tillsammans med vattenånga. Däremot har hälso konsekvenserna av inandning av örter inte studerats ingående.

Betydelse

Eftersom örter värms direkt, användare andas cirka 5 procent av tjära och cancerframkallande ämnen de skulle ta sig in från en vanlig cigarett. Vissa förångare inte innebär tjära i processen alls.

typer

Växtbaserade förångare kan användas som ett substitut för rökning. Det finns också naturläkemedel förångare är utformade för att hjälpa människor att andas medicinalväxter. Båda dessa alternativ skulle kunna irritera andningsorganen.

effekter

Herbal förångare lösa problemet med att bryta rökning vana genom att låta användaren fortfarande röka. Men de också komma med några av samma skadliga aspekter, men i mycket mindre mängder.

Varning

Undvik inandning av örter via växtbaserade förångare utan att rådfråga en läkare. Medan medicinalväxter kan administreras på detta sätt, kan du hetsa dina lungor och hals eller örter kan reagera dåligt med receptbelagda läkemedel.

Related Articles