Har Flu Shot orsaka influensa symtom?

May 30 by admin

Den influensa skott innehåller en död influensavirus och signalerar immunsystemet att producera antikroppar som dödar av influensavirus när den kommer in i kroppen. En ny influensa skott produceras varje år som influensavirus fläckar förändras.

Orsakar Flu

Eftersom influensa skott är ett dött virus, är det inte möjligt för den att orsaka influensa.

milda reaktioner

Medan de flesta människor tolererar influensa sköt bra, kan vissa ha milda reaktioner såsom ömhet och svullnad vid injektionsstället, låggradig feber och allmän sjukdomskänsla.

Influensaliknande symtom

Människor kan ha influensaliknande symtom precis innan eller efter att ha fått influensa skott, blir sjuk från en icke-influensavirus, exponering för ett influensavirus som inte ingår i influensa skott eller om de har ett försvagat immunsystem.

allergiska reaktioner

Allergiska reaktioner mot influensa skott är sällsynta, men kan vara livshotande. Uppsök läkare om detta inträffar.

Vem bör undvika influensa Skott

Personer med allergi mot ägg, överkänslighet mot tidigare influensaskott, nyligen feber, eller har utvecklat Guillain-Barrés syndrom efter en tidigare influensa skott bör undvika skottet.

Related Articles