Hälsa Tips: När ditt äldre barn är Home Alone

September 13 by admin

Om ditt barn är gamla nog att bo ensam hemma, se till att barnet är utrustad med kunskap för att hantera en nödsituation.

Rikstäckande barnsjukhus föreslår undervisa ditt barn dessa försiktighetsåtgärder:

  • Se till att ditt barn vet vad man ska säga när du svarar i telefon, och att aldrig säga att hans eller hennes föräldrar är inte hemma.
  • Förklara för ditt barn att inte öppna dörren om någon knackar.
  • Gå över en brandstege planen. Se till att ditt barn vet åtminstone två sätt att komma ut ur hem från varje rum.
  • Snacka om olika nödsituationer, inklusive vad man ska göra och hur du ringer.
  • Innan du lämnar ditt barn under längre perioder, börja i kortare sprutar.

Related Articles