Hälsa Tips: Använd Verktyg säkert sätt

February 14 by admin

När du arbetar med handverktyg, är det viktigt att hålla säkerhet i åtanke.

The National Safety Council erbjuder dessa förslag för att minska risken för skador:

  • Se till att du vet vilka verktyg som är lämpliga för varje jobb.
  • Håll dina verktyg rena och i gott skick, och underhålla dem enligt tillverkarens instruktioner.
  • Koppla ur och stänga av alla elverktyg innan du utför underhåll eller ändra en del.
  • Bär kläder som inte kan fastna, och alltid använda skyddsutrustning.
  • Använd några vakter och sköldar som kommer med verktygen.
  • Förvara alla verktyg på ett säkert sätt och oåtkomligt för barn.
  • Om du använder en elektrisk adapter, skär aldrig trespetskontakt off. Och aldrig använda en två stift adapter med tre stift verktyg.

Related Articles