Forskare Unravel Secret av HIV Resistance

November 21 by admin

Forskare Unravel Secret av HIV Resistance


Människor som är resistenta mot hiv, det virus som orsakar aids, har en gen som ger dem ett starkare immunförsvar, visar en ny studie.

Ett litet antal personer som utsätts för HIV - ungefär en i varje 200 smittade - utvecklar aids mycket långsamt eller utvecklar aldrig sjukdomen. Tidigare forskning visade att ett stort antal av dessa naturligt HIV-immuna människor har en gen som kallas HLA B57.

I den nya studien, amerikanska forskare funnit att HLA B57 gör att kroppen producerar mer kraftfull killer T-celler, som är vita blodkroppar som angriper smitt inkräktare. Personer med HLA B57 har ett större antal T-celler som binder starkt till flera stycken av HIV-protein än människor som inte har genen. Hos personer med HLA B57, T-celler är mer benägna att känna igen celler som uttrycker HIV-proteiner, inklusive muterade versioner som uppstår under infektion.

Resultaten kan hjälpa forskare att utveckla vacciner som utlöser samma immunsvar mot hiv som finns naturligt i människor med HLA B57, enligt forskarna från Ragon Institute of Massachusetts General Hospital, MIT och Harvard.

Studien publicerades på nätet 5 maj i tidskriften Nature.

Related Articles