Effekterna av Beta sitosterol på prostatacancer

November 8 by admin

Det finns många behandlingar som är tillgängliga för prostatacancer. Både sjukdom och behandlingarna har en hög förekomst av obehagliga biverkningar såsom urin dysfunktion. Vissa män vänder sig till alternativa behandlingar. Beta Sitosterol är en växtsteroler som har visat så bra med symtom på prostatacancer och kan hjälpa till i behandlingen.

cell~~POS=TRUNC

Beta sitosterol har visats hämma tillväxt av prostatacancerceller. Det kan till och med förstöra cellerna genom proteinfosfatas.

Inflammation

Det har funnits ett samband mellan minskad inflammation och användning av beta sitosterol. Inflammation är ett problem i att kontrollera prostatacancer och dess symtom.

urin~~POS=TRUNC

Användningen av beta sitosterol har studerats och använts i Europa under det senaste århundradet för att förbättra urinflöde. prostatacancerpatienter kan dra nytta av beta sitosterol hjälp med urininkontinens och brådskande.

dysuri

Dysuri är smärtsam eller svår urinering. Det är ett problem för prostatacancerpatienter och beta sitosterol är användbar för att förhindra det.

överväganden

Beta sitosterol kan vara till stor hjälp för prostatacancerpatienter. Det har emellertid inte varit tillräckligt bevis för att det kan bota cancer. Det bör användas i kombination med läkemedel som förskrivs under vård av en läkare.

Related Articles