Diabetes ökar dödsrisk för äldre

June 2 by admin

Diabetes ökar kraftigt förtida dödsfall bland personer 65 år och äldre, säger en Wake Forest University Baptist Medical Center studien.

Studien av 148.519 personer tyckte dödligheten bland personer 65 år och äldre var 10 procent per år bland dem med diabetes och 6 procent per år bland dem utan diabetes.

Diabetes ökar risken för död med omkring 60 procent i svarta, med 80 procent i vita och med mer än 100 procent bland latinamerikaner och indianer.

"Den viktigaste konsekvensen av våra resultat är att diabetesrelaterad mortalitet kan förväntas öka i relativ betydelse jämfört med andra dödsorsakerna i de äldre, med tanke senaste trenderna med ökande diabetesprevalens," forskare Dr Alain G. Bertoni sade i ett förberett uttalande.

"Dessa nya rön tyder på att förebyggande av diabetes bland äldre bör prioriteras. Program Prevention Diabetes har visat att diabetes hos högriskindivider kan förhindras", säger Bertoni.

Programmet främjar blygsam viktminskning och fysisk aktivitet och har uppnått en minskning av diabetes 71 procent bland människor ålder 60 och äldre, jämfört med personer som i samma ålder som inte gjort några ändringar i sina normala livsstilar.

Studien visas i nätupplagan av tidskriften Annals of Epidemiology.

Related Articles