definiera Mastektomi

July 11 by admin

En mastektomi är kirurgiskt avlägsnande av en eller båda brösten hos en patient med bröstcancer. Operationen görs för att förhindra spridning av cancern.

partiell mastektomi

I en partiell mastektomi, är cirka 25 procent av bröstet bort. Detta är lämpligt för avlägsnande av små tumörer eller i tidigt skede cancer.

totala Mastektomi

I en total mastektomi, är hela bröstet avlägsnas, tillsammans med huden och bröstvårtan.

Modifierad Radical Mastektomi

Den modifierade radikal mastektomi är den vanligaste typen. Den består av en total mastektomi plus avlägsnande av lymfkörtlar i armhålan. Bröstcancer kan spridas till dessa lymfkörtlar

radikal mastektomi

En radikal mastektomi liknar en modifierad radikal mastektomi utom muskeln foder bröstkorgsväggen också avlägsnas. Detta är en drastisk procedur som inte görs ofta.

Faktorer som påverkar Kirurgi

Den typ av mastektomi utförs beror på faktorer som bröst, cancer stadium och om rekonstruktiv bröstkirurgi planeras efteråt.

Related Articles