Biverkningar av receptbelagda medicin

July 9 by admin

Biverkningar av receptbelagda medicin


Receptbelagda läkemedel består av generiska läkemedel och droger varumärke ordinerats av läkare. Biverkningarna passar i allmänhet i fyra kategorier; dock kan biverkningar också orsakas av missbruk av receptbelagda läkemedel.

Definition

Biverkningar är oönskade sekundära effekter som uppstår tillsammans med de önskade terapeutiska effekterna av en drog. Biverkningar kan variera beroende på en persons ålder, vikt, etnicitet, kön, allmänna hälsa och tillståndet av sjukdomen som behandlas.

kategorier

Biverkningar från att ta receptbelagda läkemedel kan vara mild till svår och i allmänhet passar in i en av dessa fyra kategorier: vanligast, vanligt, minst vanliga och ovanliga.

Förekomst

Biverkningar kan förekomma vid start av ett läkemedel, sänkning eller ökning av mängden av dosen, eller när slutar den föreskrivna läkemedelskuren.

Missbruk

Biverkningar kan också uppstå när receptbelagda läkemedel missbrukas. Smärtstillande är de vanligast missbrukade droger. I små doser, biverkningar av smärtstillande medel är dåsighet, illamående, yrsel och långsam andning. I stora doser kan smärtstillande medel vara dödlig.

Varning

Många biverkningar av ett läkemedel får inte vara känd, och därför ännu inte har rapporterats. Din vårdspecialist bör konsulteras om du upplever ytterligare läkemedelsbiverkningar.

Related Articles