Barn med autism har svårt att beskriva Dålig Beteende, studie finner

May 14 by admin

Barn med autism har svårt att beskriva Dålig Beteende, studie finner


Det är svårt för barn med autism att känna igen felaktig socialt beteende och, även om de gör, de är ofta inte att använda talat språk för att förklara varför beteendet var olämpligt, avslöjar en liten ny studie.

Resultaten från hjärnskanningar av barn med autism stöder resultaten från tidigare beteendestudier som nådde liknande slutsatser om språkstörning hos barn med autism, sade forskarna.

I studien ingick 12 barn med autism och 13 barn utan autism som ombads att identifiera i vilken av två bilder en pojke höll på att dåligt - en social dom - eller som av bilderna var utomhus - en fysisk bedömning. När barnen gjorde detta, var deras hjärnaktivitet övervakades med hjälp funktionell MRI.

Båda grupperna av barn var framgångsrik på uppgiften, men barnen med autism visade aktivitet i färre hjärnregioner som omfattar sociala och språkliga nätverk, enligt studien publicerades 17 oktober i tidskriften PLoS One.

Även språket inte behövdes för uppgiften, barnen utan autism används språk områden i hjärnan samtidigt som deras beslut om bilderna, konstaterade forskaren Elizabeth Carter, av Carnegie Mellon University och kollegor.

"Dessa resultat visar att det är viktigt att arbeta med dessa barn på att översätta sina kunskaper i språket," Carter sade i en tidskrift pressmeddelande.

Related Articles