Att behandla sömnapné hos barn Förbättrar beteendeproblem

August 30 by admin

Barn som behandlas för obstruktiv sömnapné show förbättringar i beteende och emotionella problem, säger en studie i januarinumret av Archives of Otolaryngology den - huvud- och halskirurgi.

Studien, av forskare vid State University of New York Down Medical Center, ingick 42 barn med obstruktiv sömnapné (OSA) som hade tonsillektomi och adenoidectomy, samt en kontrollgrupp av 41 barn utan OSA.

Forskarna fann att barn med OSA hade en högre frekvens av beteendemässiga och känslomässiga problem (29 procent vs 10 procent) än de i kontrollgruppen. Efter tonsillektomi och adenoidectomy, bara 12 procent av barnen i OSA-gruppen görs i onormal eller borderline sortiment för beteende- och känslomässiga problem.

"Denna studie ger ytterligare belägg för att beteende- och känslomässiga problem finns hos barn med OSA och förbättras efter behandlingen. Stora förbättringar i sjukdomsspecifik hälsorelaterad QOL (livskvalitet) finns också", skrev författarna till studien.

Uppskattningsvis 1 procent till 3 procent av barnen har obstruktiv sömnapné.

Related Articles