Är Seroquel säkert?

June 21 by admin

Seroquel är ett läkemedel som används för behandling av bipolär sjukdom hos psykiatriska patienter. FDA godkänt en säkerhetsetikett varning om att det kan leda till ökad självmordstankar eller försök i deprimerade patienter. Depression kan förvärras och det kan behöva avbrytas om detta inträffar. Emellertid har FDA inte rekommenderas att ta bort läkemedlet från marknaden.

Vanliga biverkningar

Några vanliga biverkningar är muntorrhet, dåsighet, huvudvärk och trötthet. Ring din läkare om dessa symtom kvarstår.

Osannolika allvarliga följder

Vissa osannolika effekter är humörsvängningar, halsont, feber, oregelbundna hjärtslag och problem med att svälja. Du bör kontakta din läkare med dessa symtom.

Sällsynta allvarliga biverkningar

Vissa sällsynta biverkningar är synförändringar, kramper och okontrollerade rörelser i läppar, mun eller tunga. Ring din läkare med något av dessa symtom.

Negativa effekter på Män

Detta läkemedel kan orsaka långvarig smärtsam erektion hos män. Du bör kontakta din läkare omedelbart om detta inträffar.

försiktighetsåtgärder

Informera din läkare om du har lågt blodtryck, Alzheimers, stroke, kramper eller grå starr.

Related Articles